S Tht V Tiếp Th Liên Kết Và Nhng Li Thưng Gp Khi Làm Affiliate Marketing 

Hin nay, với sự phát triển của internet, xu hưng kiếm tin online đang ngày càng ph biến, đc bit nhất có thể kể đến đó chính là là hình thc tiếp th liên kết (hay còn gi là affiliate marketing). Tuy nhiên, có nhiu li “đn thi” không hay v hình thc marketing này và khiến nó b “gn mác” la đo, đa cp. Vy tiếp th liên kết là gì? Nó có phi mt hình thc la đo không? Hôm nay hãy cùng UPSO khám phá s tht nhé! 

tiep-thi-lien-ket-co-phai-lua-dao-khong

Tiếp Th Liên Kết Là Gì? 

Trong thi đi mọi hoạt động dần “trực tuyến hóa”, vic kiếm tin online không h quá khó, hình thức này được gọi là MMO (make money online). Và mt trong nhng cách thức hiu qu, đang đưc áp dng rt nhiu đó chính là tiếp th liên kết. Vy tiếp th liên kết là gì? 

Tiếp th liên kết là mt phương pháp giúp cho doanh nghip qung bá và bán đưc sn phm, dch v thông qua các cng tác viên/đối tác bán hàng. Đi vi mi đơn hàng đưc thanh toán thành công, cng tác viên s nhn đưc ưu đãi nht đnh (hoa hồng, điểm thưởng, quà tặng,...). 

Tiếp Th Liên Kết Có Phi La Đo Không? 

Tiếp th liên kết là mt cm t không còn quá mới mẻ tại Vit Nam trong những năm gần đây nhưng chúng đã xut hin rt lâu trên thế gii, đin hình là trang thương mi đin t ln nht thế gii Amazon, sng ngưi tham gia chương trình này trên thế gii vô cùng đông đo. 

Đi vi các mô hình la đo khác, ngưi tham gia s b mt phí ban đu hoc bỏ nhiều tiền để ôm nhiu hàng. Tuy nhiên, vi affiliate marketing, s tin đ tham gia là 0 đng, không tn các chi phí thưng niên hoc phí khác. Vic đăng ký tr thành cng tác viên là điu hoàn toàn t nguyn, không h có s bt buc nào. 

Nhng điu khon khi tham gia affiliate marketing đu rt chi tiết, rõ ràng và minh bch: cng tác viên đưc nhn hoa hng khi nào, phn trăm đi vi tng sn phm, các cách giới thiệu sản phẩm hiệu quả,... Bên cnh đó, luôn có đi ngũ tư vn viên túc trc tng đài đ gii đáp thc mc khi cn thiết. 

Thi gian làm vic ca cng tác viên s cc k linh hot, h có th tham gia khi h có thi gian rnh, không b ép buc v thi gian. Chính vì vy mà thu nhp ca h cũng da vào năng sut lao đng ca h, nếu to ra nhiu giao dch thành công thì h s nhn đưc nhiu tin hơn. 

Đây là mt hình thc marketing win -  win, cng tác viên nhn đưc hoa hng khi có ngưi mua hàng, doanh nghip ch tn chi phí khi đơn hàng đã thanh toán thành công. C 2 bên s không h b mt khon phí nào nếu chưa phát sinh giao dch thành công, vì vy c 2 bên đu đưc hưng li.

tiep-thi-lien-ket-la-gi

Nhng Sai Lm Khi Thc Hin Affiliate Marketing 

Tiếp th liên kết là chương trình mà bt k ai cũng có th tham gia, tuy nhiên chúng ta cn phi có nhng cách làm phù hp mi có th mang li hiu qu ti ưu nht. Dưi đây là mt s sai lm thưng gp khi làm affiliate marketing: 

Sng Ngưi Tham Gia Nhiu Nhưng Kết Qu Kém 

Có nhiu ngưi suy nghĩ rng càng nhiu cng tác viên tham gia thì s mang li nhiu đơn hàng hơn. Tuy nhiên điu này không phi lúc nào cũng chính xác. 

Chúng ta cùng xem xét mt ví d sau: Chiến dch 1 bán gói chăm sóc sc khe, có 500 cng tác viên đến t nhiu lĩnh vc tham gia và mang v 100 đơn hàng. Thế nhưng chiến dch 2 cũng bán mt hàng tương t, ch có 100 cng tác viên tham gia nhưng h là nhng ngưi có liên quan đến lĩnh vc sc khe như: chuyên gia dinh dưng, blogger sc khe,... H qung bá và mang li hơn 300 đơn hàng khác nhau. 

T đó có th thy rng sng cng tác viên tham gia không quá quan trng. Điu đó có nghĩa là doanh nghip nên kết ni vi nhng cng tác viên có liên quan đến lĩnh vc kinh doanh ca mình đ có th mang li nhng giá tr tt nht. Đồng thời, cộng tác viên cũng nên có những hiểu biết nhất định về sản phẩm, dịch vụ mà mình muốn quảng bá. 

To Chương Trình Affiliate Marketing Nhưng Không “N Đơn” 

Vic to nên mt chương trình tiếp th liên kết s tri qua nhiu giai đon: tìm kiếm nhà cung cp nn tng, khi to chương trình, thiết lp các t l hoa hng và các chc năng khác, theo dõi hot đng,... 

Sau khi đã thiết lp thành công, bn nghĩ bn s có đơn ngay? Câu tr li là không. Đ khách hàng có th tr tin và mua các sn phm ca bn, bên cạnh chất lượng sản phẩm và các chương trình ưu đãi, đòi hi bn phi cung cp cho cng tác viên nhng kiến thc v sn phm và dch v ca công ty: thông tin sn phm, cách s dng,... đ h có th nm rõ đưc sn phm, t đó quá trình qung bá cũng din ra thun li hơn. 

B Đánh Du Spam, Ban Nick 

Đi vi các cng tác viên, vic truyn thông lên các trang mng xã hi là hết sc quan trng. Tuy nhiên, nếu c liên tc đăng bài vi nhng ni dung tương t nhau, đăng vi sng ln s b thut toán ca các trang đánh du là spam, thm chí khóa tài khon. 

Mt s cách giúp s dng account mt cách hiu qu và tráng b đánh du là spam: 

  • Sau khi to lp tài khon thành công, bn cn đin các thông tin và s dng chúng như mt tài khon tht. 

  • Khi to các account, cn tránh s trùng lp IP, các trang mng xã hi có th d dàng nhn ra và khóa tài khon. 

  • Không nên đăng bài seeding ngay khi va to account, cn ch mt khong thi gian sau khi to account đ tránh b nghi ng. 

  • Sng bài đăng không nên quá nhiu, nên có khong thi gian cách gia các bài đăng vi nhau. 

  • Chun b sn các ni dung và hình nh tht thu hút và bt mt nhm giúp khách hàng chú ý nhiu hơn đi vi bài đăng. Ni dung bài đăng phi tht t nhiên, nhc đến sn phm mt cách khéo léo. 

hieu-qua-cua-affiliate-marketing

UPSO - Gii Pháp Tăng Doanh Thu Cho Doanh Nghiệp Dựa Trên Sức Mạnh Của Tiếp Thị Liên Kết 

Thông thưng, khi muốn thc hin tiếp th liên kết thì doanh nghip phi thông qua mt bên th 3 - đây chính là nền tảng kết ni gia doanh nghip và các cng tác viên. Tuy nhiên vi cách này thì doanh nghip phi mt thêm mt khon chi phí đ chi tr cho bên nhà cung cp dch v. 

Tuy nhiên, ngày nay có nhiu doanh nghip t mình to nên mt chương trình Affiliate Marketing và nhng chính sách riêng phù hp vi nhu cu ca h. 

UPSO là mt trong nhng đơn v hàng đu chuyên cung cp cho các doanh nghip va và nh nhng gii pháp giúp t đng hóa kinh doanh và mang li nhng hiu qut tri. Đặc biệt, UPSO có module giúp cho các doanh nghiệp có thể tự thiết lập các chính sách chăm sóc khách hàng tự động, tối đa 3 cấp affiliate marketing (tiên phong tại Việt Nam), nhờ đó doanh nghiệp có thể tối ưu lợi nhuận dễ dàng. 

Hãy nắm bắt thành công ngay trong tầm tay! Nhanh chân liên h ngay vi UPSO đ có th tr thành mt trong nhng ngưi đu tiên đưc tri nghim h thng thông minh này nhé!