Gift Card Là Gì? Cách S Dng Th Quà Tng Đ Mang Li Hiu Qu Cao Nht 

Khi mua sm ti nhiu ca hàng khác nhau, bn có th d dàng gp đưc các loi gift card (th, phiếu quà tng) vi nhiu loi và mnh giá đa dạng. Nh s dng hình thc này mà nhiu thương hiu như Phúc Long, VinID, Lotte,... đã thu hút đưc vô s khách hàng khác nhau. 

Vy gift card là gì? Chúng mang li li ích như thế nào cho doanh nghip? Hôm nay hãy cùng UPSO tìm hiu v loại hình promotion này nhé! 

Th Quà Tng Là Gì? 

Gift card là mt dng th np tin và thanh toán tr trưc có nhng hn mc nht đnh (ví d 500.000đ, 1.000.000đ,...). Ngưi tiêu dùng có th s dng những loi th này đ chi tiêu và thanh toán cho các loi hàng hóa, dch v khác nhau ti nhng đa đim chp nhn thanh toán và trong khong thi gian nht đnh. 

Th quà tng này có th thanh toán nhiu ln cho đến khi khon tin trong th không còn na. Bn cũng có th s dng th kèm vi các hình thc thanh toán khác như: tin mt, th tín dng,... Tuy nhiên, loi th này không th rút đưc tin mt hoc chuyn khon đến nhng ngun tin khác. 

gift-card

Li Ích Khi S Dng Gift Card 

Đi Vi Khách Hàng 

Công dng ca gift card cũng ging tên gi ca nó - th quà tng - mt loi th dùng đ làm quà cho nhng ngưi thân quen ca mình nhân nhng dp đc bit như: l tết, sinh nht, ngày k nim,... 

Vic tng gift card cho nhau mang đến nhiu s tin li:  

  • Thanh toán mà không cn dùng đến tin mt, giúp hn chế trưng hp làm rơi mt tin.

  • Khi mua th thì ngưi mua có nhiu cơ hi nhn đưc ưu đãi, quà tng đến t nhà cung cp: voucher, coupon, quà lưu nim,...

  • Thay vì tng nhng món quà vt lý, có th ngưi nhn s không thích thú vi chúng. Vic tng gift card giúp cho ngưi nhn có th thoi mái mua nhng món hàng mà mình thích.

  • Vi s phát trin ca công ngh, nhiu loi gift card k thut s ra đi, ngưi tiêu dùng có th s dng nhanh chóng bng vic quét mã QR, thao tác ch mt vài giây. 

Đi Vi Doanh Nghip 

Th quà tng ch va xut hin ti Vit Nam trong vài năm trở lại đây, thế nhưng chúng đã đưc s dng rng rãi nhiu nưc trên thế gii như: Hàn Quc, Nht Bn,... Chiếc th này có th đưc s dng nhiu lĩnh vc khác nhau, thun li cho rt nhiu doanh nghip phát hành th. 

Nh s dng th mà doanh nghip có th thu hút đưc rt nhiu khách hàng mi và tăng lòng trung thành, gi chân nhng khách hàng cũ. Gift card khiến cho mt s khách hàng mi tò mò, điu này s kích thích h mua sm nhiu hơn. Bên cnh đó, chiếc th này còn mang đến cho doanh nghip mt s li ích khác như: 

  • Rút ngn đưc thi gian xoay vòng vn: Khi nhng chiếc th quà tng đưc bán ra, nghĩa là doanh nghip đã bán đưc hàng và nhn tin, nh đó mà doanh nghip có th thu đưc các khon tin sm và nhanh chóng xoay vòng ngun vn. 

  • Thu hút nhiu khách hàng mua ln đu: Nếu bn đưc ngưi khác tng mt tm th đưc np tin sn, nếu bn không mua thì bn s cm thy nó tht lãng phí đúng không nào? Chính vì thế đây chính là mt cơ hi tuyt vi đ các doanh nghip phc v nhng khách hàng chưa tng mua hàng ca mình. 

  • Tăng lòng trung thành ca khách hàng cũ: Doanh nghip có th kết hp chương trình tích lũy đim khi khách hàng s dng gift card. Điu này s to đng lc cho khách hàng s dng gift card nhiu hơn đ nhn khuyến mãi hp dn đến t doanh nghip. 

  • Doanh thu tăng mnh vào các dp l: Đây là khong thi gian mà mi ngưi thưng xuyên tng quà cho nhau, nếu doanh nghip có phát hành th thì lưng khách mua chúng cũng s tăng cao.

gift-card-loi-ich

Các Dng Phiếu Quà Tng Ph Biến 

Phiếu Quà Tng Vt Lý 

Nhng chiếc th dng vt lý thưng có hình dng ging như nhng chiếc th ATM, trên th có cha các thông tin v doanh nghip và giá tr ca th. Có 2 loi th vt lý thưng thy đó chính là th t và th quét mã vch. Nhân viên ca hàng s dùng các loi máy quét chuyên dng đ đc th, thông tin ca th s đưc truyn đến máy tính và tiến hành thanh toán. 

Ngày nay vn còn nhiu ngưi thích s dng loi th cng này vì mt s doanh nghip có thiết kế th riêng vô cùng đp mt và có th cho vào trong ví mt cách d dàng.

Phiếu Quà Tng Đin T 

Trong thi đi công ngh phát trin mnh m hơn bao gi hết, rt nhiu lĩnh vc ng dng k thut s đ ti ưu hóa hiu qu mang li. Và gift card cũng thế, nhiu doanh nghip hin ti đã phát trin mt s loi th k thut s, giúp khách hàng có th s dng chúng mua hàng online thông qua website hoc các trang thương mi đin t khác.

Loi th này s xut hin dưi dng mã code, mã QR hoc doanh nghip kết hp chúng vào tng cá nhân khách hàng trên nn tng phn mm qun lý bán hàng. Khi s dng loi th đin t, bn có th thanh toán d dàng thông qua chiếc đin thoi thông minh ca mình.

gift-card-dien-tu

Cách S Dng Gift Card Mt Cách Hiu Qu Nht 

Vic phát hành gift card là mt chuyn, nhưng làm sao đ h mua và s dng chúng li là mt câu chuyn khác. Hãy đ UPSO gii thiu bn mt s phương pháp hiu qu đ thu hút khách hàng quan tâm và dùng chúng nhé! 

 • Qung cáo ti đim bán: Doanh nghip có th trưng bày mt s vt phm dùng đ qung cáo như: banner, poster, standee,... đ giúp cho ngưi tiêu dùng biết đưc v chương trình bt c khi nào h ghé qua mua sm hoc đi ngang. 

 • Đào to nhân viên gii thiu cho khách hàng: Nhân viên bán hàng chính là nhng ngưi tiếp xúc trc tiếp vi khách hàng, doanh nghip cn phi cung cp cho nhân viên nhng thông tin đy đ v chương trình gift card đ h có th d dàng tư vn và thuyết phc khách hàng. 

 • Tuyên truyn qua email: Vi nhng khách hàng bn đã có lead (thông tin khách hàng tim năng), bn có th gi email thông tin v chương trình cho h đ h có th nm bt kp thi.  

 • Truyn thông trên mng xã hi: Ngưi Vit Nam dành rt nhiu thi gian trong ngày đt web, đc bit là các trang mng xã hi. Doanh nghip có th đăng ti ni dung chương trình lên các trang social media ca mình như: Facebook, Zalo, Instagram,... đ thu hút s chú ý ca mi ngưi. Doanh nghip cũng có th chi tin đ chy qung cáo, tăng sng ngưi tiếp cn chương trình. 

 • Tng th quà tng cho nhng đơn hàng có giá tr ln: Đi vi các doanh nghip bán nhng mt hàng có giá tr ln như: xe, trang sc,... bn có th tng cho khách hàng mt s phiếu quà tng khi đt ngưng giá tr đơn hàng nht đnh.  

Gift Card có th giúp doanh nghip mang v mt lưng ln khách hàng. Tuy nhiên, đ th qun lý doanh nghip và khách hàng hiu qu, bn cn phi có s h tr ca các phn mm qun lý thông minh. UPSO là mt trong nhng đơn v chuyên cung cp cho các doanh nghip nhng phn mm giúp h tr qun lý doanh nghip và t đng hóa quá trình kinh doanh, nh đó mà doanh nghip có th tiết kim đưc chi phí nhưng vn tăng trưng doanh thu n đnh. Hãy liên h cho UPSO ngay trong hôm nay đ có th nhn đưc nhng ưu đãi hp dn nhé!